Huumoriteater „ENSV kohvik”

NB! Asud hetkel Nõukogude Liidu veebiterritooriumil, mistõttu
ENSV kasutab õigust piirata vajadusel seltsimeeste sõnavabadust.